Learn.Empowerment Partnership Conference Events Internal area Disclaimer Contact
Česky
Deutsch
English
Français
Italiano
Lietuviskai
Magyar nyelv
România
Slovenčina
Svenska

Kontakty a informace 

 

 

Kontakty

 

Doplňující informace

 

 • Národní centrum distančního vzdělávání
  Program: podpořit rozvoj distančního vzdělávání na českých vysokých školách a dalších vzdělávacích institucích v rámci systému celoživotního vzdělávání.
  www.csvs.cz
 • Evropský sociální fond (ESF)
  ESF je finanční nástroj, s jehož pomocí je realizována Evropská strategie zaměstnanosti, založená na čtyřech základních pilířích: zlepšení zaměstnatelnosti, rozvoj podnikatelského prostředí a tvorba pracovních míst, podpora adaptability podniků a jejich zaměstnanců a také posilování rovných příležitostí pro muže a ženy. Základ pro čerpání podpory z ESF je tzv. Operační program rozvoje lidských zdrojů (OP RLZ), jehož globálním cílem je – dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnatelnosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje.
  www.esfcr.cz
 • Národní vzdělávací fond (NVF)
  Jeho posláním je zejména podpora kvalifikace lidských zdrojů, celoživotního učení, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a sociálního rozvoje ČR. Zabývá se především činností strategickou a analytickou a také řízením a implementací programů Evropské unie. Spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí na přípravě a čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu (ESF). V rámci NVF funguje Národní agentura programu Leonardo da Vinci, který podporuje odborné vzdělávání mladých lidí i dospělých prostřednictvím finanční podpory konkrétních vzdělávacích projektů, na nichž vždy spolupracuje český subjekt s dalšími zahraničními organizacemi. Pod NVF spadá také Iniciativa Equal, jejímž cílem je podporovat rovný přístup k zaměstnání a potlačovat diskriminaci a nerovnosti na trhu práce.
  www.nvf.cz
 • Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání
  Program: iniciovat a podporovat rozvoj DiV na vysokých školách ČR, koordinovat činnost členských organizací v oblasti DiV a pomáhat jim při přípravě projektů a kurzů.
  www.caduv.cz
 • Czech Education and Scientific  NETwork
  Program: provozovat vysokorychlostní síť národního výzkumu a vzdělávání CESNET2 a vybudovat informační portál k problematice DiVa eLearningu
  www.elearning.cesnet.cz
 • Czech E-Learning Network
  Program: sdružovat střední a vysoké školy a podporovat eLearningovou formu studia s cílem zvyšovat kvalitu vzdělávání celé populace v ČR
  www.celn.cz