Learn.Empowerment Partnership Conference Events Internal area Disclaimer Contact
Česky
Deutsch
English
Français
Italiano
Lietuviskai
Magyar nyelv
România
Slovenčina
Svenska

Aktivity projektu

V úvodní fázi diseminace jsme oslovili několik institucí, které se zabývají distančním vzděláváním a dosáhly již určitých výsledků. Zjišťovali jsme situaci na poli distančního vzdělávání u nás.

V rámci tohoto malého průzkumu, který proběhl v březnu 2006, jsme stručně představili náš projekt a shodli se na společném cíli. Tím je podpora rozvoje distanční formy vzdělávání jako efektivního studijního nástroje v procesu celoživotního učení. Diskutovali jsme o přednostech, slabinách i překážkách, které se při tvorbě distančních textů vyskytují.

Oslovené instituce (bylo jich šest) zdaleka nejsou všechny, které jsou v oblasti distančního vzdělávání aktivní. Odkazy na ně uvádíme na jiném místě. Zde pouze několik oslovených:

czPočátkem června Úřad práce Znojmo oslovil Základní školu JUDr. Mareše v Klášterní ulici a 20. června jsme byli do této školy pozváni.
Škola je zaměřena (mimo jiné – viz. Kontakty) na vytváření metodiky pro plnou implementaci ICT do výuky a z tohoto pohledu patří mezi ty nejlepší. Je pilotní školou pro práci s moderní digitální technikou a tzv. interaktivními tabulemi, které hojně ve výuce využívá. Podílí se v této souvislosti na tvorbě vzdělávacího portálu
www.veskole.cz ( www.adschool.com), kde propaguje využívání eLearningu ve výuce všech předmětů základní školy. 
Webové stránky školy: 
www.evokace.czwww.talent.eu

l