Learn.Empowerment Partnership Conference Events Internal area Disclaimer Contact
Česky
Deutsch
English
Français
Italiano
Lietuviskai
Magyar nyelv
România
Slovenčina
Svenska

Learn.Empowerment

Självständigt lärande för lågutbildade arbetslösa

 

Arbetsmarknaden kräver mer och mer kunskap, samtidigt som arbetes möjligheter för lågutbildade arbetare försämras kraftigt.  Utbildning blir en nödvändig aspekt för att kunna få ett arbete därav är det viktigt att kunna erbjuda anpassade utbildnings modeller för lågutbildade arbetslösa. 


le

För att kunna minska barriärerna för (livslångt) lärande och öka motivationen att lära, så utvecklar projektet pedagogiska riktlinjer och metoder för självständigt lärande inom yrkesutbildning för lågutbildade arbetslösa. 

Learn.Empowerment pågår från oktober 2004 till mars 2007
och är ett
LEONARDO DA VINCI projekt (A/04/B/F/PP-158.133).