Learn.Empowerment Partnership Conference Events Internal area Disclaimer Contact
Česky
Deutsch
English
Français
Italiano
Lietuviskai
Magyar nyelv
România
Slovenčina
Svenska

Learn.Empowerment

Samořízené studium pro nízkovzdělané nezaměstnané osoby


Požadavky na profesní schopnosti neustále rostou, přičemž současně dramaticky klesají pracovní příležitosti pro nízkokvalifikované a nekvalifikované pracovníky. Jelikož vzdělání se stává nutným předpokladem úspěšné zaměstnanosti, je zde naléhavá potřeba tvorby vhodných školících modelů zaměřených na rozvoj dovedností nízkokvalifikovaných nezaměstnaných osob.

 

leVzhledem k překonání bariér vůči (celoživotnímu) vzdělávání a k podpoře motivace se učit, vyvinul projekt “Příručky a Manuál pro integraci samostudia (distančního studia) do profesního vzdělávání nízkokvalifikovaných nezaměstnaných osob.” Tyto materiály se zaměřují na:

 

Tento projekt je financován Evropským programem profesního vzdělávání
LEONARDO DA VINCI Projektové číslo: A/04/B/F/PP-158.133