Learn.Empowerment Partnership Conference Events Internal area Disclaimer Contact
Česky
Deutsch
English
Français
Italiano
Lietuviskai
Magyar nyelv
România
Slovenčina
Svenska

Learn.Empowerment

Į save orientuotas mokymas, žemos kvalifikacijos darbo neturintiems žmonėms

 

Žemos ir nuolat mažėjančios įsidarbinimo galimybės žemos kvalifikacijos darbininkams, šiandien, atskleidžia augantį poreikį lavinti gebėjimus, reikalingus įsidarbinti bei išlaikyti darbo vietą. Kuomet mokymasis tampa būtina sąlyga sėkmingam įsidarbinimui, atsiranda neatidėliotinas reikalas teikti mokymosi modelius, padėsiančius žemos kvalifikacijos darbuotojams lavinti minėtus įgūdžius bei gebėjimus.

 

leSiekiant įveikti mokymosi visą gyvenimą barjerus, bei skatinti mokymosi motyvaciją, projekto dalyviai rengia „Gaires“, bei „Metodinę medžiagą“, į save orientuoto mokymosi modelio integravimui į profesinio mokymo programas skirtas žemos kvalifikacijos darbo neturintiems žmonėms.


Projektas remiamas Europos profesinio rengimo programos
LEONARDO DA VINCI Projekto numeris A/04/B/F/PP-158.133