Learn.Empowerment Partnership Conference Events Internal area Disclaimer Contact
Česky
Deutsch
English
Français
Italiano
Lietuviskai
Magyar nyelv
România
Slovenčina
Svenska

Learn.Empowerment

Samostatne riadené vzdelávanie pre nezamestnaných s nízkou kvalifikáciou

 

Požiadavky kvalifikácie pre prácu rastú, zatiaľ čo pracovných príležitostí pre osoby s nízkou kvalifikáciou alebo bez kvalifikácie je stále menej. Odkedy sa vzdelanie stalo nevyhnutnou podmienkou úspešného zamestnania sa, je potreba poskytovania vhodných tréningov pre rozvoj zručností nezamestnaných osôb s nízkou kvalifikáciou naliehavá.

 

leV zmysle zmenšenia bariér v celoživotnom vzdelávaní a zvýšenia motivácie vzdelávať sa, projekt rozvíja metodiku, ako zaradiť samostatne riadené vzdelávanie do odborného vzdelávania nezamestnaných osôb s nízkou kvalifikáciou.

 

Tento projekt je financovaný zo zdrojov Európskeho vzdelávacieho programu

LEONARDO DA VINCI Číslo projektu A/04/B/F/PP-158.133