Learn.Empowerment Partnership Conference Events Internal area Disclaimer Contact
Česky
Deutsch
English
Français
Italiano
Lietuviskai
Magyar nyelv
România
Slovenčina
Svenska

Příručka & Manuál

V rámci diseminace publikujeme následující výstupy:

Manuál: Popisuje samořízené učení jako didaktický koncept, který byl společně zpracován projektovými partnery.Odráží východiska a postoje partnerů a jejich názory na vzdělávací proces. Manuál popisuje organizační aspekty samořízeného učení, role školitele jako tutora, je doplněn internetovými odkazy a je ilustrován řadou fungujících příkladů z praxe.


Příručka: Odráží pozadí samořízeného učení a obsahuje teoretické a koncepční aspekty společně se zřetelem na genderovou politiku (rovnost mužů a žen), orientaci na cílové skupiny a na řízení různorodých skupin obyvatelstva.


Projekt se také nepřímo zaměřuje na nový přístup k učení:“Jak mohou být inovativní výstupy z projektu transformovány do současných školících postupů?“ Projektoví partneři vypracovali analýzy evropských národních vzdělávacích specifik jako příspěvek k implementaci samořízeného učení do stávajících systémů školení.

 

Veškeré výstupy jsou volně ke stažení.