Learn.Empowerment Partnership Conference Events Internal area Disclaimer Contact
Česky
Deutsch
English
Français
Italiano
Lietuviskai
Magyar nyelv
România
Slovenčina
Svenska

Kontakt & podkladove informacie

 • Stranka ministerstva skolstva
  www.minedu.sk 
 • Ustav informacii a prognoz skolstva
  www.uips.sk
 • Stranka statneho pedagogickeho ustavu
  www.statpedu.sk
 • Stránka inštitútu zamestnanosti
  Inštitút zamestnanosti je občianske združenie, mimovládna nezisková organizácia pre výskum problémov zamestnanosti. Zaoberá sa analýzami a výskumom ekonomických procesov v Slovenskej republike a zahraničí, zhromažďovaním informácií, spracovávaním štúdií a ich publikovaním.
  www.iz.sk
 • Stránka Ministertsva práce, sociálnych vecí a rodiny Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie o otázkach zamestnanosti a sociálnej politike ako aj  infromácie o ministerstve a  legislatíve.
  www.employment.gov.sk
 • Stránka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
  Na tejto stránke nájdete kontakty na všetky úrady práce, soc. vecí a rodiny v Slovenskej republike a potrebné informácie o legislatíve, zamestnanosti a o aktivitách, službách a projektoch, ktoré úrady práce, soc. vecí a rodiny poskytujú.
  www.upsvar.sk 

Skoliace/treningove institucie

 • www.saaic.sk - Slovenska akdemicka asociacia pre medzinarodnu spolupracu
 • www.uvs.sk - Stranka ustavu pre vzdelavanie a sluzby , ktory jeprispevkovou organizaciou Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR
 • www.avlm.sk - Na stranke su ponuky na seminare a kurzy. Akademia podporuje jazykove vzdelavanie aj vzdelavanie v oblasti vypoctovej techniky.
 • www.ibisacam.sk - Institut pre informacie a skolenia na podporu zamestnanosti. l
 • www.ivs.sk - Cinnost institutu je zamerana na odborne seminare v sulade s popziadavkami zamestnancov miestnej statnej spravy a samospravy, poradensku, metodicku a informacnu cinnost v oblasti vzdelavania vo verejnej sprave. 
 • www.teamtraining.sk - Medzinarodna vzdelavacia, poradenska a treningova institucia.
 • www.akademiaplus.sk - Kurzy, skolenia a seminare v oblasti rozvoja ludskych zdrojov, ekonomika, podnikanie, jazyky, IT, legislativa.
 • www.atreaprofi.sk - Firemne kurzy, seminare, treningy a konzultacna cinnost - management, marketing, ludske zdroje. Outdoorove, antistresove a relaxacne aktivity.
 • www.duall.sk - Vzdelavacia a poradenska spolocnost ponuka vzdelavacie kurzy v oblasti manazmentu, obchodu, predaja.
 • www.inward.sk - Treningovo-konzultacna spolocnost - podpora firiem a jednotlivcov v oblasti rozvoja ludskeho potencialu, so zameranim na komunikacne, prezentacne, obchodne zrucnosti, antistres a assessment.
 • www.komunikacia.sk - Vycvik a poradenstvo v oblasti komunikacie pre riadiacich pracovnikov, obchodnych zastupcov a hovorcov.
 • www.quintaessentia.sk - Vzdelavanie, rozvoj firmy a zamestnancov.
 • www.outwardbound.sk - Medzinarodna outdoorova treningova organizacia zamerana na rozvoj osobnosti, timovu spolupracu, komunikaciu, motivaciu a
  riesenie problemov.
 • www.welldone.sk - Treningova a vzdelavacia agentura specializujuca sa na rozvoj firemnej kultury, osobnosti a timovej spoluprace.