Learn.Empowerment Partnership Conference Events Internal area Disclaimer Contact
Česky
Deutsch
English
Français
Italiano
Lietuviskai
Magyar nyelv
România
Slovenčina
Svenska

Príručka a balík nástrojov

Pre účely diseminácie partnerstvo publikovalo nasledujúce produkty:

 

Balík nástrojov opisuje samostatne riadené vzdelávanie ako didaktický koncept tak, ako bol spoločne vypracovaný partnermi v projekte. Odráža situáciu, chápanie a predstavy partnerov o vyučovaní a učení sa, na čom je tento koncept založený. Koncept opisuje organizačné aspekty samostatne riadeného vzdelávania, úlohu učiteľa ako tútora, poskytuje prepojenia a je ilustrovaný prípadmi z praxe.

 

Príručka odráža pozadie samostatne riadeného vzdelávania a zahŕňa teoretické a koncepčné aspekty, ako aj aspekty orientované na zohľadňovanie rodových stereotypov, manažmentu rozdielností a cieľovej skupiny.

 

Projekt je tiež venovaný otázke, ktorá nepriamo súvisí s novým prístupom k učeniu: „Ako môžu byť inovatívne výsledky projektu prenesené do podporovaného vzdelávacieho systému?“ Aby partnerstvo prispelo k implementácii samostatne riadeného vzdelávania, vypracovalo analýzu podmienok tendrov v Európskej únii.

 

Všetky produkty sú voľne prístupné na stiahnutie.