Learn.Empowerment Partnership Conference Events Internal area Disclaimer Contact
Česky
Deutsch
English
Français
Italiano
Lietuviskai
Magyar nyelv
România
Slovenčina
Svenska

Projektni tim

Spoluúčasť v projekte zahŕňa 14 organizácií:

 

Odborné poradenstvo a vzdelávacie inštitúcie s rozsiahlymi skúsenosťami s rozvojom a navrhovaním poradenských opatrení a vzdelávania súvisiaceho s trhom práce         

 

Partneri poskytujú spojenie s ostatným odborným poradenstvom a vzdelávacími sieťami v Európe      


Úrady práce z rôznych krajín EÚ vystupujú ako podporcovia a šíritelia poradenstva a vzdelávacích inštitúcií        


Výskumné inštitúcie a úrady sociálnej politiky monitorujú siete vo vedeckom a politickom kontexte

 

more...