Learn.Empowerment Partnership Conference Events Internal area Disclaimer Contact
Česky
Deutsch
English
Français
Italiano
Lietuviskai
Magyar nyelv
România
Slovenčina
Svenska

Gairės ir metodinė medžiaga

Projekto rezultatų sklaidos tikslais partneriai publikuoja sekančius projekto rezultatus:

 

Metodinė medžiaga: apibrežia i save orientuoto mokymosi didaktinį konceptą, projekte dalyvavusių partnerių suformuluotą bendro sutarimo principu. Konceptas grindžiamas bendra situacijos analize bei sutartinai priimtomis mokymo bei mokymosi formomis. Produktas aprašo organizacinį į save orientuoto mokymosi aspektą, mokytojų kaip tutorių veiklą, tiekia nuorodas bei yra iliustruojamas gerosios patirties pavyzdžiais.

 

Gairės: skirtos atliepti teorinį bei konceptualujį į save orientuoto mokymosi pagrindą. O taip pat yra pritaikytos skirtngų lyčių bei išsilavinimo vartotojams. Gairės tiesiogiai orientuotos projekto tkslinei grupei, jose numatyti tiek turininiai tiek ir organzaciniai darbo su besimokančiaisiais metodai.

 

Projekto eigoje pasiektas dar vienas rezultatas neturintis tiesioginio ryšio su naujais mokymo/si metodais: „kaip inovatyvūs projekto rezultatai gali būti perteikti pagrindinio profesinio rengimo tobulinimui?“. Į save orientuoto mokymosi integravimui į pirminio profesinio rengimo formas, partnerių šalys parengė instrukcijas skirtingų Europos šalių vartotojams.

 

Visi projekto rezultatai pasiekiami internetu nemokamai.