Learn.Empowerment Partnership Conference Events Internal area Disclaimer Contact
Česky
Deutsch
English
Français
Italiano
Lietuviskai
Magyar nyelv
România
Slovenčina
Svenska

Linii directoare & Instrumente

Cei implicaţi în elaborarea acestui proiect îşi fac cunoscute rezultatele muncii colective, astfel:
 
În secţiunea “Instrumete” învăţarea auto-dirijata este descrisă conceptual, din perspectivă didactică, reflectând modul în care cei implicaţi înţeleg sa-şi prezinte poziţia şi ideile despre aceasta forma de predare şi învăţare. Tot aici sunt descrise aspecte organizaţionale ale învăţării auto-dirijate şi rolul trainer-ului ca formator; de asemenea, sunt prezentate link-uri spre alte pagini de web şi studii de caz.

 

În secţiunea „Linii directoare” sunt prezentate noţiuni de baza privind învăţarea auto-dirijată. Această parte cuprinde atât aspecte teoretice şi conceptuale cât şi noţiuni legate de diferenţele de gen, management diversificat sau orientarea spre grupul ţintă.
 
Proiectul se preocupă, de asemenea, de o chestiune legată indirect de noua metodă de abordare a învăţării: ”Cum pot fi rezultatele inovatoare ale proiectului transpuse în formarea profesională?” Pentru a contribui la implementarea învăţării auto-dirijate în programele clasice deformare profesională, partenerii din proiect au elaborat o analiza a situaţiei ofertei la nivel european.

 

Toate produsele pot fi descărcate gratuit.