Learn.Empowerment Partnership Conference Events Internal area Disclaimer Contact
Česky
Deutsch
English
Français
Italiano
Lietuviskai
Magyar nyelv
România
Slovenčina
Svenska

Guidelines & Toolbox

För lansering av resultatet har partnerskapet publicerat följande:

 

Toolbox, metoder som beskriver självständigt lärande från ett utbildnings koncept framtagit av partnerskapet.  Konceptet representerar partnerskapets idéer och förståelse om lärande och utbildning vilket är beskrivit i följande områden; organisationen och självständigt lärande, lärare som coacher, beskrivningar av bra exempel samt länkar.  

   

Guidelines, illustrerar de teoretiska aspekterna inom självständigt lärande samt belyser aspekter som jämställdhetsfrågor, kulturella och social perspektiv i relation till målgruppen.  

 
Projektet belyser också en annan fråga som är indirekt relaterat till inlärnings metoder: ”Hur kan innovativa projekt resultat implementeras in i existerande utbildnings program?”.  För att underlätta implementering av dessa strategier genomfördes en analys av Europeiska kontrakts specifikationer för utbildning av lågutbildade arbetslösa. 
 
Alla produkter finns tillgängligt för fri nerladdning.