Learn.Empowerment Partnership Conference Events Internal area Disclaimer Contact
Česky
Deutsch
English
Français
Italiano
Lietuviskai
Magyar nyelv
România
Slovenčina
Svenska

Partnerskap

 

Projekt partnerskapet består av 14 organisationer:

  • Vägledare och utbildare inom yrkesutbildningar med stor erfarenhet att utveckla och skapa arbetsmarknads relaterade utbildningar samt vägledning
  • Expert partners som skapar en bro till andra Europeiska yrkesutbildnings och väglednings åtgärder
  • Handläggare från arbetsförmedlingar från olika Europeiska länder som agerar som kontakter mellan olika utbildnings och väglednings institutioner
  • Forsknings institutioner och social-politiska administrationer betraktar nätverket från ett vetenskapligt och politiskt paradigm.

more...